Nové Město na Moravě - rozpočet Základní umělecká škola

Rozpočet 2023

Výnosy

schválený rozpočet 18 955 284 Kč
Upravený rozpočet 21 347 333 Kč
Skutečnost 21 607 652 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.12.2023

Náklady

18 955 284 Kč schválený rozpočet
21 347 333 Kč Upravený rozpočet
21 550 181 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 155 673 Kč
2011: 61 428 Kč
2010: 4 772 Kč
2009: -3 346 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
21 347 333 Kč
hlavní činnost: 21 272 333 Kč
doplňková činnost: 75 000 Kč
Stav ke dni 31.03.2023
Provozní bilance:
1 156 500 Kč
Upravený rozpočet - náklady
21 347 333 Kč
hlavní činnost: 21 308 333 Kč
doplňková činnost: 39 000 Kč
Skutečné výnosy:
21 607 652 Kč (ke dni 31.12.2023)
Aktuální hospodaření:
57 471 Kč
Skutečné náklady:
21 550 181 Kč (ke dni 31.12.2023)