Nové Město na Moravě - rozpočet Základní umělecká škola

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 12 148 148 Kč
Upravený rozpočet 13 479 993 Kč
Skutečnost 13 618 944 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2018

Náklady

12 148 148 Kč schválený rozpočet
13 479 993 Kč Upravený rozpočet
13 100 920 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 155 673 Kč
2011: 61 428 Kč
2010: 4 772 Kč
2009: -3 346 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
13 479 993 Kč
hlavní činnost: 13 455 993 Kč
doplňková činnost: 24 000 Kč
Stav ke dni 30.11.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
13 479 993 Kč
hlavní činnost: 13 479 993 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
13 618 944 Kč (ke dni 30.11.2018)
Aktuální hospodaření:
518 024 Kč
Skutečné náklady:
13 100 920 Kč (ke dni 30.11.2018)