Nové Město na Moravě - rozpočet Základní umělecká škola

Rozpočet 2016

Výnosy

schválený rozpočet 9 481 000 Kč
Upravený rozpočet 10 622 430 Kč
Skutečnost 10 752 582 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.12.2016

Náklady

9 481 000 Kč schválený rozpočet
10 622 430 Kč Upravený rozpočet
10 648 062 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 155 673 Kč
2011: 61 428 Kč
2010: 4 772 Kč
2009: -3 346 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
10 622 430 Kč
hlavní činnost: 10 622 430 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Stav ke dni 15.12.2016
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
10 622 430 Kč
hlavní činnost: 10 622 430 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
10 752 582 Kč (ke dni 31.12.2016)
Aktuální hospodaření:
104 520 Kč
Skutečné náklady:
10 648 062 Kč (ke dni 31.12.2016)