Nové Město na Moravě - rozpočet Základní umělecká škola

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 12 148 148 Kč
Upravený rozpočet 13 479 993 Kč
Skutečnost 6 924 434 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2018

Náklady

12 148 148 Kč schválený rozpočet
13 479 993 Kč Upravený rozpočet
6 028 318 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 155 673 Kč
2011: 61 428 Kč
2010: 4 772 Kč
2009: -3 346 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
13 479 993 Kč
hlavní činnost: 13 455 993 Kč
doplňková činnost: 24 000 Kč
Stav ke dni 18.04.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
13 479 993 Kč
hlavní činnost: 13 479 993 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
6 924 434 Kč (ke dni 30.06.2018)
Aktuální hospodaření:
896 116 Kč
Skutečné náklady:
6 028 318 Kč (ke dni 30.06.2018)