Nové Město na Moravě - rozpočet Základní umělecká škola

Rozpočet 2016

Výnosy

schválený rozpočet 9 481 000 Kč
Upravený rozpočet 10 537 257 Kč
Skutečnost 9 935 409 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2016

Náklady

9 481 000 Kč schválený rozpočet
10 537 257 Kč Upravený rozpočet
9 648 915 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 155 673 Kč
2011: 61 428 Kč
2010: 4 772 Kč
2009: -3 346 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
10 537 257 Kč
hlavní činnost: 10 537 257 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Stav ke dni 22.09.2016
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
10 537 257 Kč
hlavní činnost: 10 537 257 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
9 935 409 Kč (ke dni 30.11.2016)
Aktuální hospodaření:
286 494 Kč
Skutečné náklady:
9 648 915 Kč (ke dni 30.11.2016)